onrustig levend strevend


wanneer ik de rust had kunnen vinden
en mijn leien dakje beter had benut
misschien had ik dan wel zeer veel vrinden
maar mijn god wat had ik het dan druk

misschien had ik ooit iets echt voltooid
terwijl nu mijn werk lijkt weggegooid
maar het onvoltooide siert mijn leven
niet het doel maar het streven houdt mij ... gedreven
 
wat af of klaar is neemt als gedane zaak
geen keer, ik zie niet om, zie het nooit weer
maar het werk dat smachtend wacht of, bijna
rond, een laatste punt verwacht blijft mijn
gemoed beroeren

en met mijn handen stevig in mijn zakken
houd ik de tijd nauwkeurig bij
die ik win door slechts te streven en
het onaffe, gebrekkige en lelijke vol ... te beleven
 
en wanneer getoond is dat iets kan, dat saai
maar met wat moeite, ik - als een soort vakman -
mijn kunstjes kan vertonen, is het moment gekomen
dat ik alras de richting van mijn aars uitloop

en hoop dat ik ongezien fladderend kan ontkomen
op zoek, soms na een jaar of tien, naar heel
nieuwe oorden waar veel onklaar en prachtig is
en ik mij weer even in andere en nieuwe woorden ... kan begeven

Peter Willem Erwig

3 dec 1943 | 8 aug 2019

Welkom op de thuisbasis van Peter Erwig,

alias Flexart

Zelfportret
geniet van mijn werk ... maar doe het langzaam

 

Deze website geeft een overzicht van mijn creatieve activiteiten. Het gaat daarbij om gedichten en proza en om digitale beelden.

De gedichten vindt je door in het hoofdmenu op gedichten te klikken en vervolgens dóór te kiezen, want ze zijn (een beetje) in categorieën verdeeld. Per categorie verschijnt dan een lijst gedichten. Klik op een titel en het gedicht verschijnt. Onder ieder gedicht kun je met de pijltjes naar een volgend of vorig gedicht gaan. Soms is een luisterknop aangebracht – daar heb ik het gedicht ook gelezen.

De gedichten stammen uit de periode 1992-2004, behalve wanneer anders is aangegeven.

De digitale beelden zijn uit de periode 2002-2014. Het zijn artistieke bewerkingen (soms ruineringen) van fotomateriaal dat ik zelf schoot en een enkele maal leende van Internet. Die beelden zijn onder de naam FLEX gemaakt. De bewerking vond steeds plaats met behulp van het programma Photoshop. De meeste plaatjes zijn ook terug te vinden op Flickr onder flexart.

Proza is onderverdeeld in romans en verhalen. De verhalen zijn korte prozastukken van uiteenlopend karakter, meestal met een geestige knipoog. De romans zijn knipogen naar de absurde wereld waarin we (moeten) leven. Alles is gratis te downloaden, met inachtneming van mijn intellectueel eigendom.